اوقات شرعی
     
   • قابل توجه دفاتر شهرسازی : جهت تماس با پشتیبانی شهر سازی با شماره 31291513 بخش کارشناسان سامانه ها - کارشناسان شهرسازی تماس حاصل فرمایید
   • دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی
       
        گروه های مجاز ارائه خدمات شهرسازی: 

    1- دفاتر فنی و مهندسی

    2- شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی

    3- شرکتهای کارگزار شهرسازی

    بیشتر