اوقات شرعی
 • یکشنبه،27 اسفند 1396
 • ورود
 
     
   • اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر

    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر

    مصوب صورتجلسه
    تاریخ سند : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
    شماره نامه : -
    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، منبعد اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح ...

    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

    باسلام

    احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، منبعد اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح می باشد که ائین نامه مذکور در سایت ایساپ بخش اخبار بارگذاری شده است.

    اخبار کمیته مورخ 96/10/17

    با عنایت به بررسی بعمل امده :

    1- به دلیل گزارش خلاف واقع توسط یکی از کارشناسان بازدید منتخب در منطقه سه ، توکن ایشان وفق ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر به مدت شش ماه قطع گردید.

    2-به دلیل گزارش خلاف واقع  توسط یکی از دفاتر شهرسازی برروی ملکی در منطقه 9 توکن دفتر وفق ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر به مدت شش ماه قطع گردید.

    3- به دلیل گزارش خلاف واقع توسط یکی از کارشناسان بازدید منتخب در منطقه 9 ، توکن ایشان وفق ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر به مدت شش ماه قطع گردید.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: