اوقات شرعی
 
     
   • اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر

    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر

    مصوب صورتجلسه
    تاریخ سند : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
    شماره نامه : -
    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، منبعد اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح ...

    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

    باسلام

    احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، منبعد اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح می باشد که ائین نامه مذکور در سایت ایساپ بخش اخبار بارگذاری شده است.

    اخبار کمیته مورخ 96/7/1

    با عنایت به بررسی بعمل امده :

    1- دفتر x به دلیل گزارش خلاف واقع بر روی کدنوسازی.....مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر،توکنهای دفتر به مدت شش ماه امکان ثبت درخواست جدید نخواهد داشت.

    2- شرکت کارگزارشهرسازی x به دلیل گزارش خلاف واقع بر روی کدنوسازی.....مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ردیف 2 بند ج ماده 6،توکنهای شرکت به مدت سه ماه امکان ثبت درخواست جدید نخواهد داشت.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: