اوقات شرعی
 
     
   • اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر

    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر

    مصوب صورتجلسه
    تاریخ سند : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
    شماره نامه : -
    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، منبعد اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح ...

    دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

    باسلام

    احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، منبعد اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به توضیح می باشد که ائین نامه مذکور در سایت ایساپ بخش اخبار بارگذاری شده است.

    اخبار کمیته مورخ 96/9/12

    با عنایت به بررسی بعمل امده :

    1- یکی از شرکتهای کارگزار خدمات شهرسازی به دلیل گزارش خلاف واقع( عدم گزارش متراژ پیشروی طولی ) بر روی کدنوسازی.....مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ردیف 3 بند ج ائین نامه مذکور،توکنهای دفتر به مدت سه ماه ماه امکان ثبت درخواست جدید نخواهد داشت.

    2- یکی از دفاتر شهرسازی به دلیل گزارش خلاف واقع( عدم گزارش انباری ) بر روی کدنوسازی.....مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ردیف 3 بند ج ائین نامه مذکور،توکنهای دفتر به مدت سه ماه ماه امکان ثبت درخواست جدید نخواهد داشت

    3- یکی از دفاتر شهرسازی به دلیل گزارش خلاف واقع بر روی کدنوسازی.....مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ردیف 3 بند ج ائین نامه مذکور،توکنهای دفتر به مدت سه ماه ماه امکان ثبت درخواست جدید نخواهد داشت

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: