اوقات شرعی
 • یکشنبه،27 اسفند 1396
 • ورود
 
     
   • شرایط اعلام کاربر جانشین

    شرایط اعلام کاربر جانشین

    تاریخ سند : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
    شماره نامه : -
    دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" پیرو هماهنگی انجام شده با سازمان محترم فاوا؛ مدیران محترم مسئول دفاتر که قصد اعلام کاربر جانشین ، که به توکن مدیر مسئول دسترسی داشته باشد می ...

    دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

    باسلام

    احتراما" پیرو هماهنگی انجام شده با سازمان محترم فاوا؛ مدیران محترم مسئول دفاتر که قصد اعلام کاربر جانشین ، که به توکن مدیر مسئول دسترسی داشته باشد می بایست موارد ذیل را  رعایت و اقدام نمائید.

    1- ارائه معرفی نامه مکتوب از سوی دفتر ، نامه می بایست دارای سربرگ دفتر، تاریخ ، مهر و امضا مدیر مسئول دفتر باشد.

    2- کاربر معرفی شده حتما می بایست دارای توکن باشد

    3- در متن نامه قید گردد که عواقب و مسئولیت انجام کار برعهده شخص مدیر مسئول می باشد.

    4- درخواست می بایست ابتدا جهت تائید به مدیریت طرحهای توسعه شهری ارسال گردد و پس از تائید حوزه شهرسازی، درخواست جهت اعمال به سازمان محترم فاوا ارسال می گردد.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: