اوقات شرعی
     
   • خدمات شهروندان


    تابلو دفاتر خدمات شهرسازی


    نرم افزار لینک
   • مدیریت سیستم یکپارچه شهرسازی
   • دفاتر ارائه دهنده خدمات

    1- دفاتر فنی و مهندسی

    2- شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی

    3- شرکتهای کارگزار شهرسازی

     

     

     


   • مصوبات و دستورالعمل ها
    بیشتر
    ضوابط و مقررات
    بیشتر
   • لینک های مرتبط
    ضوابط ایمنی وآتش نشانی
    نصب نرم افزار شناسه توکن
    شهروند سپاری(خدمات شهروندی استعلام الکترونیک)
    لگوی بارش باران
    دولت دانا
    نسخه اندروید تبلت (ورژن جدید116)مورخ 96/9/22
    نسخه موبایلی سیستم یکپارچه شهرسازی
    ورود دفاتر شهرسازی و شهروندان
    معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
    بیشتر