اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 خرداد 1397
 • ورود
 
     

   • مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی

    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی

    مصوب شورای شهر
    تاریخ سند : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
    شماره نامه : 5546
    دفاتر محترم شهرسازی باسلام به پیوست تصویر مصوبه شورای شهر با موضوع ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی بحضور ارسال می گردد. تبصره :با توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی دفاتر، ارائه پیشنهادات ویژه و ...

    دفاتر محترم شهرسازی

    باسلام

     به پیوست تصویر مصوبه شورای شهر با موضوع ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی بحضور ارسال می گردد.

    تبصره :با توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی دفاتر، ارائه پیشنهادات ویژه و موثر توسط دفاتر است .لذا با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه طرح نظام پاسخگویی در منطقه 9 دفاتر سطح منطقه و سایر دفاتر می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در جهت اجرای بهتر طرح ،نظرات و پیشنهادات خود را در این سایت درج و یا بصورت مکتوب به مدیریت طرحهای توسعه شهری ارسال نمایند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: